COORDINATED SABOTAGE ATTACKS AGAINST HUNTING.

 

26th December, Euskal Herria.

received anonymously:

“During the night between December 26 and 27, Animal Liberation Front cells carried out coordinated sabotage attacks against hunting structures and buildings in the Basque Country. Hunting posts and towers have been taken down and destroyed in Ermua, Eskoriatza, Mendiola, Pasaia, Peralta, Gares, Eunate, Erreniaga, Peralta, and Kinto. 25 towers were taken down in total, and even more posts were destroyed. Another building used by hunters has also been targeted.

We are not going to passively stand by and look elsewhere, while sentient beings are being oppressed, exploited or killed for the sole reason of belonging to another species. There are over 50000 hunting licences in the Basque Country, a single murder by each of those hunter would be an unacceptable massacre, but sadly the ammount of fatal victims caused by this murderers is much higher.

Speciesism creates thousands of deadly victims per second, to overcome this action is essential and urgent.

For those reasons we consider legitimate:
– Any form of protest or fight against the suffering we make non-human animals endure.
– The liberation of non-human animals from their confinement, offering them a new home, suitable for their needs.
– To carry out investigations so that everyone can see what we make non-humans go through.
– To boycott companies and institutions that protect, fund or engage in the oppression of non-human animals.
– To sabotage companies, institutions, tools and infrastructure that make it possible for this oppression to happen.

As long as this actions are carried out whithout causing any physical harm to any animal (human or not).

The goals of last night’s actions are:
– To reduce the number of animals murdered by hunters.
– To deal economic damage to hunters and their industry.
– To fight back against the injustice that non-human animals suffer.
– To show that the Basque Animal Liberation movement is growing stronger.
– To encourage Basque antispeciesists to take an active role in this struggle.

We hereby call all antispeciesists across the Basque Country to step up and take action, going vegan is not enough to end this oppression. If not you, who? If not now, when?

Finaly, we also want to give a shout out to all those who meet every week to conspire in favor of non-human animals, those who carry out investigations to show us what the non-humans have to experience, those who keep informing about our movement, and those who work in sanctuaries taking care of liberated non-humans. Thanks so much for your commitment, your work is essential, keep it up!

Until every cage is empty, every mouth is fed, every prison is a library, and everyone is free!

Animal Liberation Front”

Basque:
“Abenduak 26 eta 27 arteko gauean Animalien Askapen Frontearen izenpean batzen diren hainbat taldek ehiztarien eraikinak erasotu dituzte Euskal Herrian. Ehizarako erabiltzen diren dorre eta postuak bota dira Ermuan, Eskoriatzan, Mendiolan, Pasaian, Garesen, Eunaten, Erreniagan, Peraltan, eta Kintoan. Guzira 25 dorre bota dira, eta oraindik postu gehiago suntsitu. Eraikin bat ere erasotu da.

Ez gara pasiboki beste alde batera begira geratuko, beste espezie batekoa jaio izan soilagatik norbanako sentikorrak zapaltzen, esplotatzen edota hiltzen dituzten bitartean. Eukal Herrian 50000 baino ehiza lizentzia gehigo daude, horietako bakoitzak hilketa bakarra burutuko balu, hiltzaile hauek eragindako sarraskia onartezina izango litzateke, baina zoritxarrez biktima kopurua askoz handiagoa da.
Espezismoak milaka biktima ditu segunduro, eta honi aurre egiteko ekintza premiazkoa, eta ezinbestekoa da.

Arrazoi hauengatik legitimotzat jotzen dugu:
– Animaliei eragiten diegun sufrimenduaren aurkako edozein protesta edota borroka erreibindikatibo.
– Animaliei leku duin bat eskeiniz, euren gatibutasunetik askatzea.
– Animaliek bizi duten egoera zein den ikusarazteko ikerketak egitea.
– Animalien zapalkuntza babesten duten enpresa eta instituzioei boikota egitea.
– Animaliek zapaltzen dituzten, edo zapalkuntza hau babesten duten enpresa, instituzio, tresna, edo infraestrukturak saboteatzea.

Ekintza hauek beti animaliei (gizakiak ala ez) min fisikorik eragin gabe.

Bart gaueko ekintzarekin lortu nahi duguna da:
– Ehiztariek animalia gutxiago hiltzea.
– Ehiztariei eta ehizaren industriari kalte ekonomikoak eragitea.
– Animaliek sufritzen duten injustiziari erantzutea.
– Euskal Herriko mugimendu antiespezista sendotzen ari dela erakustea.
– Euskal antiespezistak borroka honetan parte aktiboa hartzera animatzea.

Beganoa izatea ez da nahikoa zapalkuntza honekin amaitzeko. Ez bazara zu, nor? Ez bada orain, noiz?

Amaitzeko, besarkada handi bat bidali nahi diegu astero gizakiak ez diren animalien alde konspiratzeko biltzen diren asanbladei, esplotatuen egoera erakusteko ikerketak egiten dituztenei, mugimenduaren berri ematen dutenei, eta animaliak zaintzen dituzten santutegiei. Eskerrik asko zuen konpromezuarengatik, zuen lana ezinbestekoa da, segi horrela!

Kaiola guztiak hutsik dauden arte, sabel guztiak janariz beteta, espetxe guztiak liburutegi bilakatu arte, eta denok aske izan arte!

Animalien Askapen Frontea”

Liked it? Take a second to support Unoffensive Animal on Patreon!
Become a patron at Patreon!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You can encrypt your comment so that only unoffensiveadmin can read it.