ANONYMOUS PEOPLE DESTROY HUNTING EQUIPMENT.

21st June, Finland.

received anonymously via email:

ENGLISH:

“Since the new far-right government of finland believes hunting to be ”a valuable part of finnish life” and plans to strengthen and expand hunting rights, we decided to take direct action. We used the bright night of Summer Solstice to destroy several hunting towers and other equipment in southern finland.

There is nothing valuable about a hobby of murdering animals. We wish all hunters plenty of accidents.

Solidarity to all political prisoners!”

FINNISH:

“Koska suomen uusi äärioikeistohallitus uskoo metsästyksen olevan ”arvokas osa suomalaista elämänmuotoa” ja suunnittelee metsästysoikeuksien vahvistamista sekä laajentamista, päätimme käyttää suoraa toimintaa. Juhannuksen kirkkaana yönä tuhosimme useita metsästystorneja ja muuta metsästysvälineistöä etelä-suomessa.

Eläinten murhaamisessa typerän harrastuksen nimissä ei ole mitään arvokasta. Toivotamme kaikille metsästäjille paljon onnettomuuksia.

Solidaarisuutta kaikille poliittisille vangeille!”

Liked it? Take a second to support Unoffensive Animal on Patreon!
Become a patron at Patreon!

One Reply to “ANONYMOUS PEOPLE DESTROY HUNTING EQUIPMENT.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You can encrypt your comment so that only unoffensiveadmin can read it.